Disclaimer

Le Vin en direct B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en relevantie van de informatie op haar website. Onnauwkeurigheden en weglatingen kunnen echter voorkomen. Le Vin en direct B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen of fouten of vertragingen in de verstrekking van informatie of diensten door Le Vin en direct B.V. of door jou aan Le Vin en direct B.V. door middel van de website van Le Vin en direct B.V. of enig ander elektronisch middel. Tegelijkertijd aanvaardt Le Vin en direct B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan als gevolg van het gebruik van door of namens Le Vin en direct B.V. via deze website verstrekte gegevens en/of informatie. Le Vin en direct B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan door middel van een hyperlink of op andere wijze wordt verwezen.

Le Vin en direct B.V. kan niet garanderen dat e-mails of andere elektronische berichten die naar Le Vin en direct B.V. worden gestuurd, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet tijdig ontvangen of verwerken van deze berichten.

Op alle content die via de website kan worden geraadpleegd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, audio- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, eventuele andere informatie en databases, is het intellectuele eigendomsrecht van toepassing. Rechten die berusten bij Le Vin en direct B.V., haar licentiegevers en/of haar partners. U mag deze inhoud alleen gebruiken om gebruik te maken van de website en de diensten die deze aanbiedt. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Vin en direct B.V. is het u niet toegestaan de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de inhoud of het verstrekken hiervan aan derden voor commerciële doeleinden of anderszins.

Alle persoonlijke informatie die via of in verband met deze website wordt verstrekt of verzameld, wordt uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacyverklaring en de Cookieverklaring.